Eверес-Спринг ЕООД е компания специализирана в производството на разнообразни типове технически пружини. Това, което ни отличава е дългогодишния ни опит в производството на пружини по поръчка. 

Продукти:

 • Опънови пружини
 • Натискови пружини
 • Торсионни пружини
 • Конусни пружини
 • Лентови пружини
 • Пружини по поръчка

Продукти

Материалите за изработка на пружините ни се закупуват от Италия и Германия. Измерването се извършва с прецизни електронни системи на Bolm Electronic. Изработката на продуктите може да се изпълни по задание на клиента при наличието на готов чертеж. Възможна е изработката на единични уникални пружини.

Натискови пружини

Пружини Еверес-Спринг ЕООД предлага висококачествени цилиндрични натискови пружини. Натисковите пружини са съставени от телени намотки и оказват съпротивление на аксиално приложени сили. Натисковите пружини обикновено са навити с постоянен диаметър, въпреки че могат да бъдат навити и на други форми при необходимост – конични, вдлъбнати, изпъкнали, или различни комбинации от тях. Натисковите пружини се използват за да устояват сили и/или да съхраняват енергия, в зависимост от приложението на пружината.

Торсионни пружини

Пружини Еверес-Спринг ЕООД предлага висококачествени торсионни пружини (усукващи пружини). Тези пружини имат широко приложение. Торсионните пружини предлагат устойчивост срещу усукващи или ротационно приложени сили. В зависимост от приложението, усукващите пружини могат да бъдат проектирани да работят по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, по този начин се определя посоката на навиване на пружината. Този тип пружини най-често се използват за дрехи при закрепване или гаражни врати.

Опънови пружини

Пружини Еверес-Спринг ЕООД предлага висококачествени опънови пружини. Опъновите пружини създават сили противоположни на силите на разтегляне. Големината на първоначалното напрежение определя гъстотата на навивките на опъновата пружина. Това първоначално напрежение може да бъде манипулирано за да се достигне желано първоначално напрежение на опъновата пружина за различни приложения. Произвежданите от Еверес-Спринг ЕООД пружини са със съобразено първоначално напрежение за да се избегне деформация. Първоначалното напрежение в тези пружини е равно на минималната сила, която се изисква за разделянето на съседни намотки. Всяка пружина е с еднакъв диаметър, като куките на пружината могат да бъдат най-различни.

Приложения

Стремим се да обслужим нуждите на различни пазари. Ето няколко приложения на произвежданите от нас пружини:

 • медицински изделия и оборудване
 • инструменти
 • клапани
 • измервателна апаратура
 • комуникационно оборудване
 • различни типове подвижно оборудване
 • потребителски продукти
 • промишлено оборудване
 • оборудване за пакетиране
 • самолети
 • оптично оборудване
 • защитни приложения и още много други...

Можем да предложим помощ в дизайна и проектирането на уникални пружини. Разгледайте листа с типовете пружини, които предлагаме и ни пишете с какво можем да помогнем.

Разпространи съдържание