Eверес-Спринг ЕООД е компания специализирана в производството на разнообразни типове технически пружини. Това, което ни отличава е дългогодишния ни опит в производството на пружини по поръчка. 

Продукти:

  • Опънови пружини
  • Натискови пружини
  • Торсионни пружини
  • Конусни пружини
  • Лентови пружини
  • Пружини по поръчка

Опънови пружини

Пружини Еверес-Спринг ЕООД предлага висококачествени опънови пружини. Опъновите пружини създават сили противоположни на силите на разтегляне. Големината на първоначалното напрежение определя гъстотата на навивките на опъновата пружина. Това първоначално напрежение може да бъде манипулирано за да се достигне желано първоначално напрежение на опъновата пружина за различни приложения. Произвежданите от Еверес-Спринг ЕООД пружини са със съобразено първоначално напрежение за да се избегне деформация. Първоначалното напрежение в тези пружини е равно на минималната сила, която се изисква за разделянето на съседни намотки. Всяка пружина е с еднакъв диаметър, като куките на пружината могат да бъдат най-различни.